Miksi?


Yritysten kilpailukyky – Turun seudun kilpailukyky – Suomen elinkeinoelämän kilpailukyky

 

Alueiden ja kaupunkiseutujen vahvuuksien ja erikoistumisen pohjalta haetaan lisävahvistusta alueen yrityksille. Yhteistyöllä syntyy uutta korkealuokkaista osaamista ja siihen perustuvaa kansainvälisesti menestyvää liiketoimintaa. Vahva alueellinen innovaatiokeskittymä tai -klusteri kykenee edelleen innovoimaan uusia tuotteita ja palveluja, joiden avulla synnytetään uusia työpaikkoja. Globalisaatio kaipaa rinnalleen lokaaleista innovaatioista lähteneitä menestystarinoita.

 

Menestys ei määräydy pelkästään yksittäisistä innovaatioista, vaan myös niistä edellytyksistä, joita maa pystyy innovaatiotoimijoilleen tarjoamaan. Kansainväliset ja paikalliset verkostot muodostavat innovaatiokeskittymi­en ytimen. Lue lisää, Tekes