Miten?


Innovaatioklusteri tai innovaatioklusteriprojekti ei omista alueellisia innovaatiotoimintoja tai ekosysteemin osia vaan kehitystyö tehdään yrityksissä, tutkimusryhmissä ja tutkimusorganisaatiossa sekä kunnissa. Innovaatioklusteriprojektissa kehitettiin alueellista yhteistyötä, maakunnan kumppanuus-hengessä.

Innovaatioklusteri -projekti

  • yhdistää yritysten ja kaupungin tarpeita, ideoita ja suunnitelmia yhteiseen tietoisuuteen
  • ohjaa yrityksiä kehittämisalustojen piiriin
  • törmäyttää ja jalostaa hankeaihioita
  • etsii ratkaisuja ja rahoituskeinoja asioiden edistämiseen
  • koordinoi ja fasilitoi yhteistyötä
  • tiedottaa toiminnasta, hyvistä yhteistyömalleista ja tuloksista

”Kyse ei ole aino­astaan teknologiasta ja sen kattavasta soveltamisesta, vaan myös toimintatavoista, kulttuurista ja innovaatiotoimintaa tukevasta ympäristöstä. Viime vuosien aikana on alettu yhä enemmän puhua innovaatioekosysteemistä, jossa koroste­taan eri tahojen – yritysten, julkisten organisaatioiden, ra­hoittajien ja tutkimusinstituutioiden – suhdeverkostoja ja yhteistyötä. … Verkostot toimivat sekä virtuaalisesti että pai­kallisesti…” Lue lisää, Tekes