Mitä?


Tilastokeskuksen käyttämän määritelmän mukaan INNOVAATIO on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu), yrityksen käyttöön ottama uusi tai olennaisesti parannettu prosessi, yrityksen käyttöön ottama uusi markkinointimenetelmä tai yrityksen käyttöön ottama uusi organisatorinen menetelmä liiketoimintakäytännöissä, työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa.

Innovaatio voi syntyä hitaasti usean kuukauden tai jopa vuoden kuluessa tai se voi tapahtua yhtäkkisesti. Sillä voi olla useita mahdollisia toteutustapoja, ja usein se houkuttelee muita tekemään jotain vastaavaa. Innovaatio on uuden luomista ja käytäntöön viemistä, oli kyseessä sitten tieto, toiminta, prosessi, palvelu, näkökulma, tuote tai jokin muu asia, siten, että siitä saadaan jotain hyötyä.

INNOVAATIOKESKITTYMÄ – INNOVAATIOKLUSTERI – INNOVAATIOEKOSYSTEEMI: Suomeen halutaan muodostaa globaaleja osaamisen keskittymiä ja kehitysympäristöjä, joissa yhdistyy tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten paras osaaminen.

Turun seudun innovaatioklusteria tehostettiin Tekesin Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelman rahoittamissa projekteissa:

Turku Science Park Oy, tulevaisuuden terveys -teema

Turun ammattikorkeakoulu, NYT! Turku Smart City Innovation Cluster -projekti, jossa painopistealoina kolme aihealuetta: Tulevaisuuden talot ja tilat, Resurssitehokkuus ja Merellinen osaaminen.

Turun seudun toimintamallin perustana on yhteistyö ja kumppanuus.

tp_kuvio2