resurssitehokkuus


Avoimella markkinavuoropuhelulla tuloksia – kohti Turun innovaatioklusteria

Turun ammattikorkeakoulun NYT! Turku Smart City Innovation Cluster -hankkeessa haluttiin selvittää kiertotalouspuiston syntymistä Turun seudulla. Selvitystyötä tekemään palkattiin avoimen markkinavuoropuhelun kautta konsulttitoimisto. Uudenlainen konsulttihankinta tuotti hyvän tuloksen ja kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä. Lue lisää resurssitehokkuus.fi.


NYT! Cleantech, innovatiiviset kaupungit ja tulevaisuus 2.6.2015

Turun ammattikorkeakoulun INKA – NYT! Turku Smart City Innovation Cluster -hankkeen projektipäällikön Elina Uitamon mietteitä ennen 2.6.2015 järjestettyä NYT! Cleantech, innovatiiviset kaupungit ja tulevaisuus -tilaisuutta.     Lue Turun ammattikorkeakoulun sivuilta mitä tilaisuudessa oli.