kiertotalous


Avoimella markkinavuoropuhelulla tuloksia – kohti Turun innovaatioklusteria

Turun ammattikorkeakoulun NYT! Turku Smart City Innovation Cluster -hankkeessa haluttiin selvittää kiertotalouspuiston syntymistä Turun seudulla. Selvitystyötä tekemään palkattiin avoimen markkinavuoropuhelun kautta konsulttitoimisto. Uudenlainen konsulttihankinta tuotti hyvän tuloksen ja kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä. Lue lisää resurssitehokkuus.fi.


Ratkaisut heti käyttöön, loppu ikuiselle suunnittelulle

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 146/2015, 30.7.2015 Kestävien ratkaisujen vieminen käytännön elämään jatkuvan suunnittelun sijaan on noussut kärkeen aivoriihessä, jossa kartoitetaan tämän hetken tärkeimpiä suuntauksia puhtaan teknologian, biotalouden ja digitalisaation globaalissa edistämistyössä.  Lue tiedote Työ- ja elinkeinoministeriön nettisivuilta.