kysely


Digitaalisuuden mahdollisuudet meri-, kone- ja rakennusalojen yrityksissä

Digitaalisuus on päivän sana, mutta miten se näkyy yrityksenne arjessa? Ovatko tietotekniset ratkaisunne ajan tasalla? Tekesin rahoittaman INKA-NYT! Turku Smart City Innovation Cluster -hankkeen osana Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa yritysten kanssa yhteistyössä selvitystyön, jonka tarkoituksena on kartoittaa digitaalisuuden mahdollisuuksista kiinnostuneita meri-, kone- ja rakennusalojen yrityksiä sekä niiden tarpeita. Selvitys toteutetaan nelivaiheisena: 1. […]