outikatalkin


Digitaalisuuden mahdollisuudet meri-, kone- ja rakennusalojen yrityksissä

Digitaalisuus on päivän sana, mutta miten se näkyy yrityksenne arjessa? Ovatko tietotekniset ratkaisunne ajan tasalla? Tekesin rahoittaman INKA-NYT! Turku Smart City Innovation Cluster -hankkeen osana Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa yritysten kanssa yhteistyössä selvitystyön, jonka tarkoituksena on kartoittaa digitaalisuuden mahdollisuuksista kiinnostuneita meri-, kone- ja rakennusalojen yrityksiä sekä niiden tarpeita. Selvitys toteutetaan nelivaiheisena: 1. […]


Avoimella markkinavuoropuhelulla tuloksia – kohti Turun innovaatioklusteria

Turun ammattikorkeakoulun NYT! Turku Smart City Innovation Cluster -hankkeessa haluttiin selvittää kiertotalouspuiston syntymistä Turun seudulla. Selvitystyötä tekemään palkattiin avoimen markkinavuoropuhelun kautta konsulttitoimisto. Uudenlainen konsulttihankinta tuotti hyvän tuloksen ja kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä. Lue lisää resurssitehokkuus.fi.


Ratkaisut heti käyttöön, loppu ikuiselle suunnittelulle

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 146/2015, 30.7.2015 Kestävien ratkaisujen vieminen käytännön elämään jatkuvan suunnittelun sijaan on noussut kärkeen aivoriihessä, jossa kartoitetaan tämän hetken tärkeimpiä suuntauksia puhtaan teknologian, biotalouden ja digitalisaation globaalissa edistämistyössä.  Lue tiedote Työ- ja elinkeinoministeriön nettisivuilta.


NYT! Cleantech, innovatiiviset kaupungit ja tulevaisuus 2.6.2015

Turun ammattikorkeakoulun INKA – NYT! Turku Smart City Innovation Cluster -hankkeen projektipäällikön Elina Uitamon mietteitä ennen 2.6.2015 järjestettyä NYT! Cleantech, innovatiiviset kaupungit ja tulevaisuus -tilaisuutta.     Lue Turun ammattikorkeakoulun sivuilta mitä tilaisuudessa oli.