Rahoitusosaaminen


Ulkoisen rahoituksen saaminen yritysten innovaatioille, demoille ja piloteille on usein tärkeää, jotta t&k-hankkeita päästään toteuttamaan käytännössä. Erilaisia hankerahoituksen kanavia on monia ja ne saattavat ensi silmäyksellä vaikuttaa hankalilta ja sekavilta. Yritysten hankerahoitukseen löytyy kuitenkin apua ja neuvontaa. Älä pelkää ottaa yhteyttä!

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu alkaville ja toimiville yrityksille antaa tietoa ja neuvontaa ja ohjaa tarvittaessa muuhun asiantuntijapalveluun.

ELY-keskusten tarjoamat yritysten kehittämispalvelut tarjoavat asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluja pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä. Tekesiä voi lähestyä tunnustelupalvelun kautta tai hakea sopivaa asiantuntijaa.

Turun seudulta löytyy osaavaa yritysneuvontaa: Potkuri ja Turku Science Park.

Mikäli haet uusia tuotanto-, laboratorio- sekä konttoritiloja kemian alan yrityksellesi tai kemian alan yhteistyökumppaneita, ratkaisuja kierto- ja biotalouden haasteisiin, voit ottaa yhteyttä myös Smart Chemistry Parkin asiantuntijoihin.

Yrityskehittämö Bastu hakee ja jalostaa ideoita, linkittää osaamisia, tarjoaa mentorointia ja sparraa kuudennen aallon busineksen luomisessa.

Turun korkeakouluilla on paljon osaamista liittyen erilaisiin rahoituslähteisiin. Esimerkiksi Turun ammattikorkeakoululla on laajaa kokemusta eri EU:n rahoitusohjelmien osalta, mm. Horizon 2020, Erasmus, Interreg -ohjelmat, Baltic Sea Region ja Central Baltic -ohjelmat sekä alueelliset ja valtakunnalliset ESR ja EAKR ohjelmat. Amk:lla on kokemusta myös kansallisesta rahoituksesta, ml. Tekesin rahoitus. Mikäli kaipaat kontakteja näihin liittyen, ota yhteyttä Turun ammattikorkeakoulun TKI-palveluihin.

Kaupunkien ja yritysten yhteistyötä innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi edistetään myös kuuden suurimman kaupungin yhteisellä 6Aika strategialla.