Kumppanuus


Turun seutu näkee kumppanuuden avaimena alueen ja yritysten menestykseen. Esimerkiksi Varsinais-Suomen maakuntastrategia pohjautuu kumppanuuteen. Varsinais-Suomen kumppanuusstrategia valmisteltiin laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kesken.

Strategian kärkiteemat ovat:

  • Tulevaisuus muodostuu valinnoista nyt – vastuullisuus
  • Yhdessä rajat ylittäen – yhteistyötaidot
  • Lähestyttävä Itämeren portti – saavutettavuus
  • Innovoivaa edelläkävijyyttä – resurssiviisaus

Maakuntastrategian päätoimenpide on kumppanuusfoorumi. Se kokoaa yhteen avoimen tiedon sekä tekijät, joiden tavoite on saavuttaa yhdessä ja tietoa jakamalla enemmän. Varsinais-Suomen liitto järjestää yhdessä kumppanien kanssa kumppanuustapaamisia, joissa maakuntastrategian toteutumista edistetään ja esille tulleita ideoita välitetään oikeille tahoille.