Merellinen osaaminen


Tavoitteena on tukea merialaan liittyvien yritysten tutkimustarpeita ja meriteollisuuden vientiä.

Turun ammattikorkeakoulun Meritekniikka -tutkimusryhmä tekee meritekniikan alojen korkeatasoista soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Yhteistyössä on mukana esimerkiksi suomalaisia korkeakouluja, Koneteknologiakeskus, alalla toimivia yrityksiä sekä Turun kaupunki. Mikäli kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä Kai Saariseen.

Vesitekniikan tutkimusryhmällä on vankka kokemus vesiensuojeluun, merelliseen ympäristöön ja jätevesien käsittelyyn liittyen. Mikäli kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä Piia Leskiseen.